Post traumatic stress disorder

En gång om dagen utsätter jag mig själv för en ritual som framkallar en ångest som närmast kan jämföras med att tvinga sig själv genom ett Grey’s Anatomy-maraton. Det ger kallsvettningar, vissa självmordstankar, hjärtflimmer och akut sömnbrist på en och samma gång.  Det hela ter sig på ett helt och hållet normalt sätt. Jag närmar … Continue reading